بزار خيال كنم ...
توسط : عافی
 

بزار خيال كنم منم اون كه دلت تنگه براش

اوني كه وقتي تنهايي پر مي شي از خاطره هاش

اون كه هنوز دوستش داري اون كه هنوز هم نفسه

بزار خيال كنم منم اوني كه بودنش بسه

                         اوني كه بودنش بسه ...

دوباره فال حافظ و دوباره توي فالمي

بزار خيال كنم بزار اگرچه بي خيالمي

اگرچه بي خيالمي ...

بزار خيال كنم تو دلتنگيات غروب كه مي شه ياد من مي يوفتي...

پنج شنبه 10/8/1386 - 15:51
پسندیدم 0
UserName