کوچه بن بست
توسط : ahmad21

 

کوچه بُن بست

دگر از خندۀ دلها خبر نیست

لبی از چشمه ای احساس تر نیست

مگر جز کوچۀ بُن بست این شهر

بسوی زندگی راه دگر نیست

 


پنج شنبه 10/8/1386 - 15:23
پسندیدم 0
UserName