زندگی
توسط : ahmad21

دلا داری سر بارندگی را

هوای می خوش بخشندگی را

دلها خود را بدریا می سپاری

عجب جدی گرفتی زندگی را

پنج شنبه 10/8/1386 - 15:19
پسندیدم 0
UserName