شور عشق
توسط : selseleh
شورعشق شورعشقت به دل افتاد چنان مست شدم كه زخود قطع نمودم به توپيوست شدم آتش عشق تودردل شرري زد كه سحر سوختم خاك شدم يكسره ازدست شدم نيست ازمن اثري هرچه بگردم چه كنم ليك دركوي توچون نيست شدم هست شدم سرنهادم به كفت پاي به افلاك زدم مهرگشتم چوتو را ذره شدم پست شدم با توبي پرده بگويم كه گرفتارتوام بي جهت نيست كه آزاده وسرمست شدم شهيددكترمحمدجواد باهنر
پنج شنبه 10/8/1386 - 15:13
پسندیدم 0
UserName