در متن
توسط : salman s

تو ميگفتي زماني دور يا نزديك ؛ فريب زندگي ما را ، مرا از تو ... ترا از من جدا سازد و من باور نمي كردم. تو ميگفتي زمان صد چهره افسرده هم دارد ، جهان تنها گرماي محبت نيست و من باور نمي كردم. تو ميگفتي و من در گوش تو افسانه مي خواندم و افسوس اكنون هر يك جدا از هم ، راهي در پيش رو داريم. ومن تنها تنها بارها از خويش مي پرسم : چــه خـــواهـــي كــــــــــــــــرد؟؟؟

پنج شنبه 10/8/1386 - 13:9
پسندیدم 0
UserName