زندگي
توسط : salman s

زندگي ابشارخيالات است
اين ابشار خيالات را بدست دريا بسپار تا بدست هيچ نا اهلي نرسد

پنج شنبه 10/8/1386 - 13:7
پسندیدم 0
UserName