نه قلبت را نه چشمانت...
توسط : hassankamali

نگاهم کن... نگاهم کن...

 نگاهم کن ببین این منم که مثل سایه ای بی جان بدنبال تو می آیم...

 نگاهم کن... نگاهم کن بجز چشمان زیبایت نگاه مهربانی من نمی خواهم...

 نگاهم کن... نگاهم کن مرا چون زورقی خسته در این گرداب تنهایی کسی جز تو نمی خواند...

 مرا کس این چنین رنجور و دل خسته نمی خواهد...

 برای شادی روح شکسته...

 همان روحی که با عشقت گسسته...

 به آن عهدی که با قلب تو بسته...

 ولی قلبت... ولی قلبت..

 نه قلبت...

نه آن دل سنگت...

 رهایم کن نمی خواهم نه قلبت را نه چشمانت...

پنج شنبه 10/8/1386 - 12:29
پسندیدم 0
UserName