تاریخ در چنین روزی 10 آبان - ۱۹شوال - 1 November - سفر آقای خاتمی به ژاپن
توسط : حامد...
 

 تاریخ در چنین روزی 10 آبان - ۱۹شوال - 1 November -   سفر آقای خاتمی به ژاپن

درچنین روزی درسال 1379 ه ش آقای خاتمی رییس جمهوربطوررسمی و درراس یک هیات بلند پایه به ژاپن رفت و مورد استقبال گسترده مقامات رسمی این کشور قرار گرفت . این سفرخود مقدمه ای برای تحکیم مناسبات ایران با ژاپن وشرق آسیا بود .

پنج شنبه 10/8/1386 - 11:31
پسندیدم 0
UserName