تاریخ در چنین روزی 10 آبان - ۱۹شوال - 1 November - تولد نوردال گریگ گریگ
توسط : حامد...
 

تاریخ در چنین روزی 10 آبان - ۱۹شوال - 1 November -   تولد نوردال گریگ گریگ

شاعرنروژی درچنین روزی درسال 1902 میلادی قدم به عرصه گیتی نهاد  . وی علاوه بر این نمایشنامه و رمان نیز درکارنامه ادبی خود ثبت کرده است . هزیمت عنوان مهترین اثر ادبی اوست
پنج شنبه 10/8/1386 - 11:29
پسندیدم 0
UserName