تاریخ در چنین روزی 10 آبان - ۱۹شوال - 1 November - ترور رییس جمهور ویتنام
توسط : حامد...
 

 تاریخ در چنین روزی 10 آبان - ۱۹شوال - 1 November -  ترور رییس جمهور ویتنام

در چنین روزی در سال 1963 رییس جمهور ویتنام نگو دین د یم در یک کودتا   ، در سن 54 سالگی ترور شد .

 در  سال 1963  ارتش ویتنام علیه دولت این کشور  کودتا کرد  که در  این کودتا رییس جمهور کشته شد . پس از آن ، حکومت به دست  یک شورای نظامی افتاد اما آمریکا این  رژیم کودتایی را مورد شناسایی قرار داد . نگودین دیم   یک کاتولیک بود اما کاتولیک ها در ویتنام جنوبی اندک اند . وی  باحمایت ژنرال آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا  در ویتنام نظام جمهوری  وابسته  برپا کرد .

 

پنج شنبه 10/8/1386 - 11:26
پسندیدم 0
UserName