تاریخ در چنین روزی 10 آبان - ۱۹شوال - 1 November - آغاز فعالیت لوتر
توسط : حامد...
 

تاریخ در چنین روزی 10 آبان - ۱۹شوال - 1 November - آغاز فعالیت لوتر

در چنین روزی در سال 1699 میلادی مارتین لوتر فرقه خود را باعنوان پروتستان بنا نهاد . لوتر یک کشیش آلمانی و یک متاله و فیلسوف بود که در برابر کلیسای کاتولیک قرار گرفت و اندیشه خود را مبنی بر پروتستانیزم و رفرم کاتولیسم ، بنانهاد . او یکی از مظاهر تمدن جدید غرب و رنسانس به شمار می رود . وی با نوشته های خود یکی از سه شعبه  دین مسیحیت را تاسیس کرد .

پنج شنبه 10/8/1386 - 11:14
پسندیدم 0
UserName