تاریخ در چنین روزی 10 آبان - ۱۹شوال - 1 November - برچیده شدن مرز بین 12 کشور اروپایی بر اساس پیما
توسط : حامد...
 

 تاریخ در چنین روزی 10 آبان - ۱۹شوال - 1 November -   برچیده شدن مرز بین 12 کشور اروپایی بر اساس پیمان ماستریخت

پیمان ماستریخت یکی از مهمترین قرار دادهای سیاسی و اقتصادی جهان در دهه های اخیر به شمار می رود که اگر موانع موجود در راه اجرای آن برطرف گردد چهره سیاسی اروپا و جهان را تغییر خواهد داد . قرار داد ماستریخت که در دسامبر  سال 1991 از طرف سران 12 کشور عضو جامعه اقتصادی اروپا درشهر ماستریخت هلند به امضا رسید  ، وحدت سیاسی و اقتصادی کشور های   عضو این جامعه را تا پایان قرن بیستم تحقق می بخشید . به موجب این قرار داد کشور های عضو جامعه اقتصادی اروپا و کشور های دیگری که ممکن است بعدا به عضویت این جامع پذیرفته شوند تا پایان قرن بیستم دارای پول واحد ( یورو) شدند . بر اساس این قرار داد اتباع این کشور ها شهروند اروپا به شمار می آیند  و نه فقط آزادانه در تمام کشور های عضو رفت و آمد می کنند  بلکه در هریک از کشور های عضو حق رای و کسب و کار خواهند داشت . پارلمان اروپا براساس این قرار داد ، قدرت اجرایی پیدا  کرد و سیاست های دفاعی و خارجی را کشور های عضو  تعیین خواهند  کرد . قرار داد ماستریخت قبل از اینکه به مرحله اجرا برسد  به تصویب پارلمانهای کشورهای امضا کننده قرار داد رسید و یا در یک همه پرسی مورد تایید اکثریت مردم   برخی  کشور ها قرار گرفت  . در چنین روزی سرانجام در سال 1993 میلادی مرزهای بین 12 کشور اروپایی بر داشته شد .

درحال حاضرکشورهای آلمان و فرانسه ازموافقان سرسخت تصویب قانون اساسی واحد اروپایی هستند این درحالی است که خوزه ماریا ازنار نخست وزیر اسپانیا به شدت با این امر مخالف است  به همین دلیل گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان و ژاک شیراک رئیس جمهورفرانسه اعلام کرده اند هر کشوری که مانع از تصویب قانون اساسی واحد اروپایی گردد از تسهیلات صندوق اروپایی برخوردار نخواهد شد . همچنین بیش از یک سال و نیم است که مجمع تنظیم قانون اساسی اروپا تشکیل شده است .  مجمع تنظیم پیش نویس  قانون اساسی اروپا از 150  نفر عضو فعال از بلند پایه ترین سیاستمداران و روشنفکران اروپایی  که با محتوای این پیش نویس موافق اند و تصویب نهایی آن را گامی ارزنده در راه وحدت اروپا می دانند ، تشکیل شده است .این درحالی است که بخشی از سیاستمداران و اعضاء نوپای اتحادیه اروپا با این پیش نویس مخالفند . مدتی پیش مخالفان این پیش نویس نظرات خود را در بیانیه ای اعلام کردند .در این بیانیه که آن را لهستان ، چک و انگلیس امضا کردند ، آمده است : باید از ظهور یک ابر قدرت با تکیه بر قانون اساسی اروپا جلوگیری کرد .
پنج شنبه 10/8/1386 - 11:13
پسندیدم 0
UserName