تاریخ در چنین روزی 10 آبان - ۱۹شوال - 1 November - لغو خلافت عثمانی در ترکیه توسط آتاتورک
توسط : حامد...
 

تاریخ در چنین روزی 10 آبان - ۱۹شوال - 1 November - لغو خلافت عثمانی در ترکیه توسط آتاتورک

پس از این که امپراطوری عثمانی تجزیه شد و به جمهوری تبدیل گشت ،  درچنین روزی آتاتورک رسما نظام سلطنتی را دراین کشور ملغی و حکومت جمهوری را اعلام  کرد   .

پنج شنبه 10/8/1386 - 11:12
پسندیدم 0
UserName