تاریخ در چنین روزی 10 آبان - ۱۹شوال - 1 November - در گذشت بعفو ب لیث صفاری
توسط : حامد...
 

 تاریخ در چنین روزی 10 آبان - ۱۹شوال - 1 November -  در گذشت بعفو ب لیث صفاری

در گذشت بعفو ب لیث صفاری در چنین روزی در سال265هجری قمری یعقوب لیث صفاری ، پایه گذار سلسله صفاریان چشم از جهان فرو بست . یعقوب پسر لیث در سیستان به  مخالفت با خلفای عباسی پرداخت . او نخست رویگری را که حرف پدرش بود برگزید اما به زودی به خدمت صالح بن نصر کنانی مطوعی سردار خلیفه در خراسان درآمد و پس از مرگ او در خدمت درهم بن حسین والی خراسان می زیست . چون درهم بی کفایت بود لشگریانش به یعقوب روی آوردند و او به سال 253 ه ق سیستان را تسخیر کرد و فارس را از علی بن حسین سردار عباسیان گرفت .  سپس غزنین ، هرات و بامیان را متصرف شد و تصمیم به از میان بردن المتعمد خلیفه عباسی گرفت و به عراق روی آورد اما در دیر العاقول شکست خورد به فارس بازگشت و در سال 265 ه ق به مرض قولنج در گذشت . 
پنج شنبه 10/8/1386 - 11:11
پسندیدم 0
UserName