بخواب
توسط : yarekhak
بخواب چگونه بخوابم روح بی قرارم را ، هر چه سر بر بالش می گذارم مثل کودکی که دلش درد می کند تقلا می کند ... خسته م به من نیایشی بیاموزید که آتشم را فرو بنشاند. ...
پنج شنبه 10/8/1386 - 10:59
پسندیدم 0
UserName