من ساقه ی گل نيستم
توسط : yarekhak
من ساقه ی گل نيستم من آن ميوه ی ممنوع نيستم آسمانی نيست چشمی نيست همه در خويش گمند
پنج شنبه 10/8/1386 - 10:26
پسندیدم 0
UserName