ج گـ ر ...
توسط : عافی
 

گر چه در دست نداریم گلی

در جگـــــر بوته خاری داریم

پنج شنبه 10/8/1386 - 10:16
پسندیدم 0
UserName