گوشه ای از دل
توسط : yarekhak
سلام به همه جان نثاران راه حق آیا میشود روزی بیاید که ما کنار شما باشیم ...................... آیا میشود روزی بیاید که شما را دیدار کنیم ........................................ آیا میشود روزی بیاید که جانمان را فدای شما کنیم ................................................. »
پنج شنبه 10/8/1386 - 10:9
پسندیدم 0
UserName