امام علي (ع) :
توسط : حامد...
 

امام علي (ع) :

با بيماريت راه برو مادامی که با تو راه مي رود . [ تا زمانيکه فشار شديد نياورده بگذار خود بدن بدون نياز طبيب و دارو آنرا دفع کند[

وقال [ع ] : امش بدائک ما مشی بک

نهج البلاغه

پنج شنبه 10/8/1386 - 9:44
پسندیدم 0
UserName