از تنهايى درآمدن
توسط : حامد...
 

از تنهايى  درآمدن ، يعنى « دوست» يافتن، و انسان به دوستانى نيازمند است

پنج شنبه 10/8/1386 - 9:43
پسندیدم 0
UserName