امام علی (ع)
توسط : حامد...
 

 

امام علی (ع)

از بخشش کم حيا مکن زيرا محروم ساختن از آن هم کمتر است

لا تستح من اعطاء القليل ، فان الحرمان اقل منه

نهج البلاغه

پنج شنبه 10/8/1386 - 9:43
پسندیدم 0
UserName