ميان افراط و تفريط
توسط : حامد...
 

ميان افراط و تفريط راهي است و بهترين كارها ميانه روي است .

پنج شنبه 10/8/1386 - 9:43
پسندیدم 0
UserName