از عطر «خداجويى‏»
توسط : حامد...

 

از عطر «خداجويى‏» تا عفونت «خودخواهى‏» فاصله زيادى است.

پنج شنبه 10/8/1386 - 9:40
پسندیدم 0
UserName