بيقرارى و تشويش،
توسط : حامد...
 

بيقرارى و تشويش، نتيجه تنهايى انسان و بيگانگى او با محيط پيرامون خويش است

پنج شنبه 10/8/1386 - 9:38
پسندیدم 0
UserName