بگوئیدمن جوان موفقی هستم
توسط : حامد...
 

 بگوئیدمن جوان موفقی هستم

بعضی وقتها ممکن است شما موانعی را مجسم کنيد که چون سدی شما رابه عقب برمی گرداند و از موفقيت و خوشبختي دور مي کنند . که اين امر به مقدار اعتماد به نفس و قابليتهای شما بستگی دارد . در اين مقاله به کارهايی اشاره شده است که با انجام آنها درماندگی و بدبختی را از خود و زندگی خود دور می کنيد .

اين موضوع بسيار با اهميت است که خود را بشناسيد و قابليتهای خود را دريابيد و از اعتماد به نفس خود در زندگی برای رسيدن به موفقيتهای بزرگتر و بيشتر استفاده کنيد .

 چگونه عدم اعتماد به نفس شکل می گيرد *

برخی  تجربه ها  باعث کاهش اعتماد به نفس ، شما می شود :

·    همواره در موقعيت و مرتبت پائين قرار داشتن ( مثلاً‌ در خانه ، محل کار يا هر جای ديگر )

·              تقصير خطاهائی را که شما انجام نداده ايد متوجه شما دانستن

·              دست نيافتن به نيازهای عاطفی ، اجتماعی يا جسمی

·              تجربه مورد تهاجم قرار گرفتن مثلاً ضرب و جرح شديد

·    اينکه مردم روی شما مارک بگذارند مثلاً شما را ديوانه يا معلول يا معيوب ، ... بدانند .

·    پيامهای نامناسب و متغيری از مردم دريافت کردن . مثلاً يک لحظه با شما خوب هستند اما يک لحظه بعد انگار در گلوی آنها گير کرده ايد ،  در حالی  که هيچ  دليل مشخصی  پيدا  نمی کنيد.

·    از رسانه های عمومی جامعه انتظارات قوی در ارائه صحيحی از نحوه زندگی مردم  می رود . در واقع با ارائه فرهنگ غلطی که تعريفی غيرواقعی از کمال ارائه می دهد. موجب می شود مردم آن جامعه هميشه اين احساس را داشته باشند ، که در موقعيت مناسب قرار ندارند مثلاً‌ تصور خوبی از خود نداشته باشند يا نسبت به شغل خود احساس عدم رضايت کنند.

مسائل گفته شده مواردی است که موجب کاهش اعتماد بنفس شما می شوند اين موارد خطاهای شما بشمار نمی رود بلکه خطاهائی است که ديگران انجام داده و بعلت نوع سيستم يا فرهنگی که در آن زندگی می کنيد متوجه شما شده است .

« شما نمی توانيد مردم را عوض کنيد فقط می توانيد بيشتر از خود مراقبت کنيد . هم چنين بايد کنترل بيشتری روی تفکر ، احساسات و رفتار خود داشته باشيد . »

* چگونه اعتماد به نفس را وارد زندگيمان  کنيم *

راههاي زيادي براي اينکار وجود دارد که در زير به چند نمونه اشاره مي کنيم :

·              با خود مهربان باشيم

خود را کمتر در موقعيت هاي دشوار قرار دهيد و به خصوصيات فردي خود بيشتر توجه کنيد . اگر همواره در حال مقايسه کردن خود با ديگران باشيد ، خيلي چيزها را که در زندگي شما وجود ندارد کشف خواهيد کرد که اين موجب کاهش اعتماد بنفس شما مي شود .

·              به موفقيتها و نوآوري هاي قبلي خود فکر کنيد :

چه انجام داده ايم ؟ براي انجام آن چه مراحلي را طي کرده ايم ؟ چگونه توانستيم اين موفقيت را بدست آوريم ؟ اين موفقيتها روي روابط ما با دوستان ،‌ خانواده و همسر و ... چه تأثيري گذاشته است  ؟ حالا در مورد خود چه آموخته ايد  ؟ اين آموخته ها را چگونه مي توانيد وارد زندگي خود کنيد بطوريکه قسمت مهمي از زندگي آينده شما را بسازد .

·              رؤيا پردازي :

به آن چيزي که مي خواهيد در زندگي برسيد هميشه فکر کنيد . در ذهن خود اهداف خود را مرتب کنيد يک چيز را مشخص کنيد و آن را تا پايان دنبال کنيد اما مواظب باشيد که لقمه بزرگتر از دهان خود برنداريد .

·              ممارست و تلاش پياپي جهت کسب مهارتهاي جديد :

اين مهارت مي تواند هر چيزي باشد از مهارتهاي بزرگ تا حتي يادگرفتن شطرنج ، خود را به چالش بخوانيد و موفقيت خود را جشن بگيريد .

·              فهرستي از موفقيتهاي گذشته خود تهيه کنيد .

لازم نيست اين موفقيتها خيلي بزرگ باشند . موفقيت مي تواند پيروزي هاي کوچک باشد مثلاً دريافت کردن يک جايزه و يا از مسئوليت يک حرفه خوب برآمدن . اين ليست را بارها و بارها بخوانيد .

درباره قابليتهايي از خود که در زندگي به شما کمک کرده اند  بيشتر فکر کنيد : از اين قابليتها ليستي تهيه کنيد و مشخص کنيد چگونه از آنها در آينده مي توان استفاده کرد .

·              درگير زندگي شويد :

به يک تيم ورزشي يا هر گروه اجتماعي ديگر ملحق شويد سعي کنيد کمکهاي مفيد خود را به ديگران عرضه کنيد . نظر و ديدگاه خود نسبت به ديگران و احساس خود نسبت به ديگران را روي کاغذ بنويسيد .

·    پرداختن به فعاليتهايي که به آنها علاقه داريد و مي دانيد که در آنها موفق خواهيد بود:

 اگر  چيزي در ذهن نداريد به اطراف خود نگاه کنيد و موارد جديد را پيدا کنيد . موارد بيشماري وجود دارد که هرگز به آنها پرداخته نشده و شما مي توانيد آنها را به راحتي انجام دهيد .

·              وارد عمل شويد :

 اجازه ندهيد که ابرسياه عدم اعتماد به نفس روي زندگي شما سايه بياندازد . کنترل خود ررا بدست گيريد . وقتي که وارد عمل شويد و باعث ايجاد تغييرات ، موفقيتهايي بدست مي آوريد که بدون ترديد احساس بهتري نسبت به خود پيدا خواهيد کرد .

·              توصيه پذير باشيد :

وقتي مردم توصيه هاي مفيدي را به شما ارائه مي دهند از آنها تشکر کنيد و به آن عمل کنيد در اينصورت انجام کارها براي شما آسانتر خواهد بود .

·              براي خودتان حق اشتباه کردن قائل باشيد :

انتظار نداشته باشيد که آدم کامل و بدون اشتباهي باشيد .

« اشتباهات فرصتهاي بزرگي براي خودشناسي هستند اين فرصتها را از دست ندهيد »

·              با خود صادق باشيد :

شما هيچگاه نمي توانيد همه را از خود راضي کنيد و يا اينکه انتظارات همه را برآورده سازيد واقع نگر باشيد و چيزهائي که شما را واقعاً خوشحال مي کند دريابيد .

پنج شنبه 10/8/1386 - 9:35
پسندیدم 0
UserName