اگر «استعداد»
توسط : حامد...
 

اگر «استعداد» و «توان‏» خويش را محاسبه نكنى، با كدام طرح و برنامه‏در «راه معنى‏» گام خواهى نهاد؟

پنج شنبه 10/8/1386 - 9:30
پسندیدم 0
UserName