« مجدُالدّين ابوطاهر، محمدبن يعقوب فيروزآبادي» لغت شناس مسلمان و تدوين كننده كتابهاي لغت بدرود حيات
توسط : jadval

« مجدُالدّين ابوطاهر، محمدبن يعقوب فيروزآبادي» لغت شناس مسلمان و تدوين كننده كتابهاي لغت بدرود حيات گفت.

20 شوال 817 - «مجدُالدّين ابوطاهر، محمدبن يعقوب فيروزآبادي» لغت شناس مسلمان و تدوين كننده كتابهاي لغت بدرود حيات گفت. وي دركازرون متولد شد و ازهشت سالگي درشيراز به تحصيل علوم متداول زمان خود پرداخت. سپس درواسط و بغداد ازدانش علمايي چون تقي الدين سُبكي بهره برد. فيروزآبادي پس ازسالها اقامت درمكه معظمه و هند به دعوت سلطان احمدبن اويس به بغداد مراجعت كرد و ازآنجا عازم ايران شد. اين مؤلف مسلمان درزمينه حديث، تفسير، تاريخ نيزكتابهايي نوشته است اما حوزه اصلي فعاليت وي درلغت نويسي است. فيروزآبادي با تأليف كتاب قاموس يكي ازمعتبرترين لغت نامه‎هاي زبان عربي را عرضه كرد.« سَفرُالسَّعادة به زبان فارسي، تَنويرُ المِقياس »ازديگرآثاراين لغت شناس برجسته بشمارمي‎رود. فيروزآبادي درسال806هجري قمري بارديگربه حجّ رفت و دربازگشت ازاين سفردارفاني را وداع گفت.

پنج شنبه 10/8/1386 - 9:1
پسندیدم 0
UserName