«ابوطاهرمُقري»، محدث و نحوي بغدادي بدرود حيات گفت.
توسط : jadval

«ابوطاهرمُقري»، محدث و نحوي بغدادي بدرود حيات گفت.

20 شوال 349 - «ابوطاهرمُقري»، محدث و نحوي بغدادي بدرود حيات گفت. او ادبيات عرب را نزد ابن درستويه فراگرفت و درقرائت ملازم درس ابوبكربن مجاهد بود بطوريكه ازاو با عنوان يارابن مجاهد ياد مي‎كردند. ابوطاهردرنحو و قرائت به كوفه گردش داشت و به بسياري ازشيوخ بغداد علم قرائت آموخت. ازجمله آثارابوطاهرمُقري رساله‎اي دراخبارنحويان است كه نسخه خطي آن دردارُالكتب مصري نگهداري مي‎شود. همچنين اثرديگري درقرائت به نام اَلبَيان ازمُقري به دست خطيب بغدادي رسيده بود كه وي ازآن استفاده كرده است.

پنج شنبه 10/8/1386 - 8:57
پسندیدم 0
UserName