زنداني شدن وزير داخله آمريکا به جرم فروش اراضي دولتي، بدون دادن اعلان مزايده
توسط : jadval
زنداني شدن وزير داخله آمريکا به جرم فروش اراضي دولتي، بدون دادن اعلان مزايده

يکم نوامبر سال 1923يك دادگاه فدرال آمريكا «آلبرت فال» وزير داخله اين كشور را به جرم سوء استفاده از مقام و وارد ساختن زيان مالي به دولت به پنج سال زندان و محروميت از مشاغل عمومي محكوم كرد.
     جرم او فروش و واگذاري اراضي دولتي بدون دادن اعلان مزايده در روزنامه ها بود. در ميان خريداران اراضي دولتي، برخي از آشنايان آلبرت فال ديده شده بودند.

پنج شنبه 10/8/1386 - 8:56
پسندیدم 0
UserName