سالروز ايجاد عملي اتحاديه اروپا
توسط : jadval
سالروز ايجاد عملي اتحاديه اروپا

يكم نوامبر سال 1993 پيمان Maastricht به اجرا درآمد و ايجاد اتحاديه اروپا تحقق يافت. اصول اين پيمان در هفتم فوريه 1992 به امضا رسيده بود. تصويب پيمان به سختي صورت گرفت. در فرانسه درصد اكثريت تصويب كننده ناچيز بود و در انگلستان به جاي رفراندم، پارلمان آن را به تصويب رساند و در دانمارك، اكثريت مردم آن را رد كردند.
    اصول اين پيمان بر پايه هماهنگي امور اجتماعي، اقتصادي، سياسي و امنيت مشترك كشورهاي عضو تنظيم شده است و «يورو» پول واحد كشورهاي اروپايي در اجراي همين پيمان به وجود آمده است كه باز اكثريت مردم برخي از كشورهاي عضو ازجمله سوئد راي به حفظ پول ملي خود دادند. تكليف قانون اساسي اروپا هم كه در بعضي از كشورهاي عضو از سوي اكثريت مردم رد شده است هنوز روشن نيست. با وجود اين، اعضاي اين اتحاديه به شماره 25 رسيده است، ولي روسيه بزرگترين كشور اروپا در خارج از آن قرار دارد.
    در همين روز در سال 1998 دادگاه اروپايي حقوق بشر نيز تاسيس شد.

پنج شنبه 10/8/1386 - 8:55
پسندیدم 0
UserName