مه من نقاب بگشا زجمال کبریائی
توسط : mohsenpour
مه من نقاب بگشا زجمال کبریائی
که بتان فرو گذارند اساس خود نمائی

شده انتظارم از حد چه شود زدر درآئی
زدو دیده خون فشانم زغمت شب جدائی

محبوب من شب جمعه است در نماز شبت برای ما دعاکن و از خدا بخواه دلهای ما رو از اسارت نفس آزاد کنه و به ما توفیق پرهیز کاری و تقوی مرحمت کنه
پنج شنبه 10/8/1386 - 8:43
پسندیدم 0
UserName