نذر گل نرگس صلواتی بفرست
توسط : mohsenpour
گفتم که خدا!مرا حیاتی بفرست
طوفان زده ام راه نجاتی بفرست
فرمودبا زمزمه یا مهدی
نذر گل نرگس صلواتی بفرست
پنج شنبه 10/8/1386 - 8:38
پسندیدم 0
UserName