انرژی خورشید
توسط : mohsenpour
 

یک ثانیه از انرژی خورشید به اندازه یک میلیون سا ل انرژی زمین می باشد.

پنج شنبه 10/8/1386 - 8:11
پسندیدم 0
UserName