اميد کردستانی، راز موفقيت 'گوگل'
توسط : saber_tayson
 

اميد کردستانی، راز موفقيت 'گوگل'

هفته نامه آمريکايی "تايم" در شماره سه شنبه خود ( 22 ژوئيه) مطلبی به قلم لورا لاک چاپ کرده درباره اميد کردستانی، معاون ارشد رييس شرکت "گوگل" که در مدتی کوتاه اين جستجوگر اينترنتی را تبديل به يک شرکت عظيم تبليغاتی کرده است.همه می دانند که گوگل بهترين جستجوگر اينترنتی است. فقط کافی است عبارت مورد نظرتان را در گوگل تايپ کنيد و به سرعت بهترين نتيجه ممکن را به دست آوريد.

جستجوگر گوگل با استفاده از الگوريتم های بسيار دقيقش در هر روز نتيجه 200 ميليون جستجو را ارائه می دهد. اما اين نتايج فقط در ظاهر به طور رايگان ارزانی می شود.

اميد کردستانی، معاون ارشد رييس "گوگل" دارد اين شرکت خصوصی را به سرعت تبديل به سازمانی می کند که سود آن سر به آسمان می زند.

تلاش های اميد کردستانی باعث شده است تا بزرگترين جستجوگر اينترنتی دنيا تبديل به يک پايگاه عظيم تبليغاتی شود. جلب صدهزار متقاضی در 18 ماه گذشته رقم چشمگيری است که به همت آقای کردستانی انجام پذير بوده است.

تحليل گران امور مالی می گويند در آمد حاصل از جستجوهای اينترنتی گوگل تا آخر سال جاری ممکن است به يک ميليارد دلار برسد.

چهار سال پيش، زمانی که آقای کردستانی، از شرکت "نت اسکيپ" به گوگل آمد، جستجوگرهای اينترنتی به عنوان ارگان های تبليغاتی از محبوبيت خاصی برخوردار نبودند.

اما آقای کردستانی ( 40 ساله) به جای استفاده از شيوه های پر زرق و برق تبليغاتی و نوشته ها و طرح های گرافيکی تبليغاتی که به روی صفحه اينترنت می پرند، از شيوه اشتراکی استفاده کرده است.


حق اشتراک

گرفتن حق اشتراک شيوه بسيار آسان اما موثری است که " اورتور" (Overture) يکی از شرکتهای رقيب پيش از " گوگل" آن را به کار گرفته بود.

شرکت هايی که می خواهند از طريق گوگل تبليغ کنند بايد برای حق استفاده از واژه ها پول بپردازند. هنگامی که کاربران برای جستجو واژه ای را تايپ می کنند که شرکت های مزبور حق اشتراک آن را پرداخته اند، آنگاه پيامهای تبليغاتی شان در کنار نتايج حاصل ظاهر می شود.


اگر پروازم تاخير داشته باشد و مجبور باشم چند ساعتی را با يکی از اين کارمندان در فرودگاه سپری کنم، می خواهم مطمئن باشم می توانم با او يک گفتگوی هوشمندانه داشته باشم و به من خوش بگذرد.

 

اميد کردستانی

با اينکه به کار بردن اين شيوه بسيار سودمند واقع شده، گوگل می گويد که استفاده مادی ذهنيت آنها را مشغول نمی کند.

آقای کردستانی يک بار از قرار دادی چند ميليون دلاری صرف نظر کرد.

وی در اين مورد توضيح داد: "ما در گوگل خيلی اوقات از درآمد های هنگفت چشم پوشی می کنيم چون کيفيت و در آمد مداوم برای ما مهمتر از مشتری کوتاه مدت و مقطعی است."

همکاران آقای کردستانی از او به عنوان "شاه پيام رسانی فوری" ياد می کنند. او بر تمام کارمندانی که در کشورهای مختلف برای گوگل کار می کنند نظارت دارد و شخصا با آنهايی که تازه استخدام شده اند ملاقات می کند تا مطمئن شود آنها "آزمون فرودگاه" او را با موفقيت می گذرانند.

او می گويد: " اگر پروازم تاخير داشته باشد و مجبور باشم چند ساعتی را با يکی از اين کارمندان در فرودگاه سپری کنم، می خواهم مطمئن باشم می توانم با او يک گفتگوی هوشمندانه داشته باشم و به من خوش بگذرد.

 

 

 

پنج شنبه 10/8/1386 - 3:8
پسندیدم 0
UserName