"عین الیقین" از قیصر امین پور

 

عین الیقین

 

ما در عصر احتمال به سر می بریم

در عصر شک وشاید

در عصر پیش بینی وضع هوا

ازهر طرف که باد بیاید

در عصر قاطعیت تردید

عصری که هیچ اصلی

جز اصل احتمال یقینی نیست

اما

چشمان تو عین الیقین من

قطعیت نگاه تو دین من است

من از تو ناگزیرم

من بی نام ناگزیر تو

می میرم

" قیصر امین پور"

 

پنج شنبه 10/8/1386 - 1:12
پسندیدم 0
UserName