شعری از قیصر امین پور

 

گفتی غزل بگو ، چه بگویم ؟ مجال کو؟

  شیرین من ، برای غزل شور و حال کو؟

 

  پر میزند دلم به هوای غزل ، ولی

  گیرم هوای پرزدنم هست ، بال کو؟

 

  گیرم به فال نیک بگیرم بهار را

  چشم و دلی برای تماشا و فال کو؟

 

  تقویم چارفصل دلم را ورق زدم

  آن برگهای سبز سرآغاز سال کو؟

 

  رفتیم و پرسش دل ما بی جواب ماند

  حال سوال و حوصله قیل و قال کو؟

 

پنج شنبه 10/8/1386 - 1:5
پسندیدم 0
UserName