دوستت دارم
توسط : گردباد

 

اي كاش بارن بودم تا غبار غمهايت را مي شستم . اي
كاش نسيم بودم تا صورتت را نوازش ميكردم . اي كاش گل
بودم تا يكي از غنچه هايم را به تو هديه ميدادم . اما
افسوس نه از بارانم. نه نسيم و نه گل. اما هرچه هستم :

دوستت دارم

چهارشنبه 9/8/1386 - 22:26
پسندیدم 0
UserName