آقاسي
توسط : گردباد

تا به كي مي گويي از بود و نبود

جز ملال انگيختن آخر چه سود

چهارشنبه 9/8/1386 - 22:14
پسندیدم 0
UserName