این انتهای عشق است ..............
توسط : mostafa2_gh
 

شبانه های غمگین ،       روزای بی ترانه

       خواب و سکوت مرداب ،        گودالی از بهانه


               یک یار بی مروت ،         یک اندوه بی پایان

                    یک مرداب حقیقی ،         از اشک برف و باران

                           اینها همه حکایت ،         از درد بی غروبند

                     از تشنه کامی عشق ،        در رفتن تو بودند

                  ما عاشقان مرداب ،       در گودال بهانه


        درگیر با چه هستیم ،         با عشق و یا زمانه

   این عشق بی سرانجام ،      گم شد ولی چه ها کرد

     دریایی دلم را ،                
  مرداب بی صدا کرد

        گفتم که خسته ام من ،        یکجا قرار من نیست

             چون شعله در خروشم ،        آرامش دلم کیست

                  عشق تو را نخواهم ،          پس عاشق که هستی


             معبود از تو دور است ،        خالی از عشق و مستی

                      قلبت شکسته آری ،       چون قلب من شکستی


              این انتقام عشق است ،       نه اوج خودپرستی

           مرداب غم رها کن ،        بالی بزن به فردا

      این انتهای عشق است ،       جاری شدن به دریا

 نظر يادت نره      mostafa2_gh

چهارشنبه 9/8/1386 - 19:29
پسندیدم 0
UserName