آنچه به خاطرش زندگی می کنم !
توسط : ادیسه

من برای آنها که دوستم دارند ، زندگی می کنم .

 آنها که مرا همانگونه که هستم می شناسند .

 برای حل مسائلی که حل نشده اند باقی مانده اند .

 برای جبران اشتباهاتی که مرتکب شده ام .

برای آینده ای که در دوردست هاست .

 برای بهشتی که به من لبخند می زند

 و در انتظار من است !

 و

 برای تمام خوبی هایی که می توانم انجام دهم .

چهارشنبه 9/8/1386 - 17:44
پسندیدم 0
UserName