این اسمها از کجا آمده اند.
توسط : mohsen_yahoo

sony

 

در واقع

sonyاز کلمه لاتین sonusبه معنای صدا مشتق شده است.
چهارشنبه 9/8/1386 - 16:40
پسندیدم 0
UserName