این اسمها از کجا آمده اند.
توسط : mohsen_yahoo

Oracle

ciaکار می کردند.

یکی از بزرگان شرکتهای نرم افزاری است. موسسان شرکت اوراکل یعنی لری الیسون و باب اوتس قبل از تاسیس شرکت روی پروژه ای برای

این پرژه که اوراکل نام داشت بنا بود تا با داشتن مقادیر زیادی اطلاعات بتوانند جواب تمام سئوال های پرسیده شده توسط اپراتور را با مراجعه به مخزن اطلاعات بدهد.

این2نفر پس از پایان این پروژه شرکتی تاسیس کرده و ان را به همین اسم نامگذاری کردند.اوراکل در اساطیر یونان الهه الهام است.

چهارشنبه 9/8/1386 - 16:40
پسندیدم 0
UserName