این اسمها از کجا آمده اند.
توسط : mohsen_yahoo

Microsoft

تاریخچه نام ماکروسافت اینه که ابتدا بصورت

 

micro-softنوشته می شدولی به مرور زمان به صورت فعلی درآمد.ماکروسافت مخفف نوشته MICROcomputerSOFTwareاست و علت اصلی آن توسط بیل گیتس معروف چنین گفته شده که هدف اصلی نوشتن و توسعه نرم افزارهای میکرو کامپیوترهاست.
چهارشنبه 9/8/1386 - 16:36
پسندیدم 0
UserName