این اسمها از کجا آمده اند.
توسط : mohsen_yahoo

Adobe

این اسم در واقع نام رودخانه ای است که از پشت خانه موسس آن جان وارناک عبور می کنه گرفته شده است.

 

چهارشنبه 9/8/1386 - 16:35
پسندیدم 0
UserName