این اسمها از کجا آمده اند.
توسط : mohsen_yahoo

HOTMAIL

 

در کلمه HoTMaiL حروف HTMLبه ترتیب پشت سر هم قرار گرفته است.

دلیل این نام اینه که وقتی که می خواستند نامی برای این سایت انتخاب کنند دنبال نامی بودند که اولا مانند سایر سرویس دهندگان پست الکترونیک آخرش به Mailختم شده و دوما روی وب بودن آن تاکید شده باشد بنابراین نام هات میل(Hotmail) را انتخاب کردند .
چهارشنبه 9/8/1386 - 16:23
پسندیدم 0
UserName