این اسمها از کجا آمده اند.
توسط : mohsen_yahoo

YAHOO!

این اسم از همون اسمهایی که می شه گفت با یه دنیا خیال پردازی می شه قبولش کرد چون این اسم برای اولین بار در داستان سفرهای گالیور استفاده شد و نماد شخصی بود که دارای ظاهری مقبول اما در باطن رفتاری زننده داشت.انتخاب این اسم توسط موسسان سایت یاهو یعنی هری یانگ و دیوید فیلو این بود که فکر می کردند خودشان از این دست آدمها یعنی

YAHOOهستند.
چهارشنبه 9/8/1386 - 16:22
پسندیدم 0
UserName
x