این اسمها از کجا آمده اند.
توسط : mohsen_yahoo

GOOGLE

گوگل در ریاضی بمعنی عدد بزرگی است که از یک عدد یک با صد تا صفر جلوی آن تشکیل شده است. موسسان سایت و موتور جستجوی گوگل به شوخی که امروزه دیگه با استفاده از تکنولوژی پیشرفته شوخی نیست ادعا می کردند که این سایت می تونه این تعداد اطلاعات که معادل یک گوگل اطلاعات است را مورد پردازش قرار دهند.

چهارشنبه 9/8/1386 - 16:19
پسندیدم 0
UserName