شاعر خوشنویس معروف، ارشد اولاد میرزا محمّدعلی مسکین اصفهانی
توسط : dj_dost

 

شاعر خوشنویس معروف، ارشد اولاد

 میرزا محمّدعلی مسکین اصفهانی.

مسکین دو فرزند مشهور داشته است: یکی میرزا عبدالرحیم افسر و دیگری میرزا شکرالله منعم.

افسر در خوشنویسی نستعلیق به روزگار خود در اصفهان بی مانند بود. وی سبک و شیوه ای فاخر و شاخص داشت تا جایی که خوشنویسان بعد از او نظیر فرزندش میرزا فتح الله خان جلالی و شاگردان مهم و معروف او یعنی میرزا اسدالله رجالی و میرزا عبد الجواد خطیب، جمله پیروان آن سبک و شیوه دلپذیر و ممتاز بودند.

استاد همایی درباره افسر می نویسد: یگانه استاد معروف نستعلیق بود که تالی میر عماد می نوشت و او را میر ثانی می گفتند. در خط شاگرد آقا محمّد باقر سمسوری اصفهانی است که در نستعلیق نویسی خامه سحر نما داشت و نمودار خطش بر سنگ لوح مادر شاهزاده موجود است.

مرحوم افسر در شيوه خط پیرو میر عماد بود اما از خود تصرفات و ابتکارات تازه داشت و خط شکسته نستعلیق جدید را هم او وضع، یا موضوع سابق را تکمیل کرد. صيت شهرتش از اصفهان به طهران و سایر بلاد ایران رسید.

دیوان بیگی در حدیقة الشعراء او را یاد کرده و می نویسد:

اسمش عبدالرحیم خلف الصدق میرزا محمّدعلی مسکین ....خودش در احوال و اخلاق، آن پدر را پسر است و در خط نسخ و تعلیق استاد پرهنر، سوادش نیز خوب است. اقسام شعر را هم خوب می گوید، و می­گویند: در علم طبابت هم ربط کلی دارد اما معالجه نمی­کند.

 این خوشنویس توانا به شاعری نیز نامبردار بود و در انجمن های ادبی که در اصفهان تشکیل می شد از صدر نشینان به شمار می رفت. عمان سامانی (متوفی 1322) در قصیده انجمنیه خود از افسر چنین یاد می کند:

وان دگر افسر که می شاید به بازار سخن

 رشته اشعار او را گوهر جان ها ثمن

خاطرش را هرچه اندر روضه باغ ارم                            

خامه اش را هر چه اندر ناف آهوی ختن

مرحوم افسر شاگردان بسیار تربیت کرد. استاد همایی می نویسد: بهترین شاگردان او میرزا عبدالوهاب نامی بود که به جوانی در زمان حیات استاد درگذشت، و بعد از وی به اتفاق همه ارباب خبرت، برگزیده ترین شاگردان افسر مرحوم پدرم میرزا ابو القاسم طرب بن همای شیرازی بود، متوفی 1330 ﻕ که در رعايت احترام استادش بي اندازه جهد داشت ....مرحوم افسر هم در حق او عنايت خاص مبذول می داشت و با این که در بخل و ضنّت شهرتی داشت دقیقه ای از تعلیم رموز خط به وی فروگذار نمی­کرد.

 از جمله آثار چاپ شده خط افسر شماره های اول جریده فرهنگ است که در اصفهان طبع و نشر می یافت و شماره های بعد را پسر هنرورش مرحوم میرزا فتح الله خان جلالي مي نوشت.

و نیز از خطوطش کتیبه حجاری شده سر درب شبستان مسجد مصلای تخت فولاد است که اشعارش از مانی است.[v]

مرحوم همایی می نویسد: وفاتش علی التحقیق بعد ازسنه 1308 و به بعض احتمالات در سال 1315قمری است. دلیل نگارنده این است که قطعات خط او را با امضای صریح و قید تاریخ 1308 دیده ام، و احتمال این که در 1315 فوت شده باشد مستند است به قول بعضی از معمرین شعرای اصفهان که زمان افسر و انجمن  شعرا را که وی در آن حاضر می شده است درک کرده بودند.

 

 

چهارشنبه 9/8/1386 - 15:34
پسندیدم 0
UserName