نماز و شست و شوی گناهان
 

پيامبر (ص) :

لو کان علی باب دار احدکم نهر

واغتسل فی کل يوم منه خمس

مرات اکان يبقی فی  جسده من

الدرن شي ء؟ قلت : لا. قال :فان

مثل الصلاة کمثل النهر

الجاری کلما صلی صلاة کفرت ما

بينهما من الذنوب

اگر باشد در کنار خانه شمانهری و

در آن روز پنج نوبت خود را شست

و شو دهيد،آيا در بدن ماچيزی از

آلودگيها مي ماند؟- هرگز! (انسان

ازآلودگی پاک مي شود).- نماز نيز

مثل نهر جاری و روانی است که

هرگاه بر پامي شود گناهان را

مي شويد وازبين مي برد.

 

وسائل الشيعه ، ج 2، ص 7

چهارشنبه 9/8/1386 - 15:19
پسندیدم 0
UserName