پليكان
توسط : reza6146
پليكان
 
يكي از نمادهاي مقدس مسيحيت تصوير پليكان است.
دليلش ساده است پليكان هر گاه هيچ غذايي براي خوردن نيابد منقار خود را در گوشتش فرو مي برد تا بچه هايش را غذا بدهد.
استاد مي گويد : ما اغلب قادر نيستيم بركتي را كه در يافت كرده ايم درك كنيم بارها نمي فهميم خداوند براي سير نگاه داشتن روح ما چه مي كند.
داستاني در باره پليكان وجود دارد كه در يك زمستان سخت گوشت خودش را در اختيار فرزندانش گذاشت و خود را قر باني كرد.
 وقتي سرانجام از ضعف در گذشت يكي از جوجه ها به ديگري گفت :
بالاخره راحت شديم! ديگر داشتيم از خوردن غذاي تكراري خسته مي شدم!
فرا
چهارشنبه 9/8/1386 - 14:46
پسندیدم 0
UserName